شركت مهندسی و ساخت توربين مپنا (توگا)
کد کاربر
رمز
 
آن كسي كه ايمان قوي دارد ، مي‌تواند كوهي را جابجا كند ولي اگر علاوه بر آن كور هم باشد ، بهترين چيزها را زير آن دفن مي‌كند.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>